Om du någonsin har undrat över hur mobila anslutningar fungerar i praktiken kan vi glädja dig med denna guide som går igenom teknologin bakom det hela, men också ett antal för- och nackelar som finns med dessa uppkopplingar.

Mobila nätverk fungerar i korthet genom att signaler färdas luftburet från din enhet till närmsta mast eller basstation som i sin tur är uppkopplad till internet. Anslutningarna använder även så kallade ”paket” för att kunna bekräfta för mottagaren att uppkopplingen fortfarande är igång, men också för att felkorrigera och skicka om paketen om de fastnar på vägen. Mobila bredband är ofta segare just på grund av detta, men också för att signalen behöver färdas genom väggar och längre sträckor via luften innan den når basstationen.

Den senaste tekniken har däremot förbättrat anslutningarna enormt, något du kommer att kunna läsa mer om nedan. Vi går igenom de vanligaste mobila anslutningarna som används i Sverige, men erbjuder också lite mer fördjupning av samtliga.

3G

Vi börjar med den tredje generationen av mobilnätet då de äldre varianterna inte längre är i bruk, men också för att 3G-nätet fortfarande används i områden där 4G inte är utbyggt i samma utsträckning. Tekniken är utvecklad för dataöverföring i första hand och den snabbaste versionen erbjuder hastigheter upp till 42 Mbit via ett så kallat Dual Carrier system. De första varianterna uppnådde endast hastigheter runt 2Mbit vilket är betydligt segare, samt att latensen var mycket högre.

Ett ping kommando används ofta för att mäta latensen eller tiden det tar att nå den första datorn i nätet hos operatören, något som anges i millisekunder. För att sätta detta i perspektiv har du ofta sämre ping i 3G-nätverket jämfört med de nya och mer moderna 4G och 5G versionerna. Med en 3G-uppkoppling ligger latensen runt 250 till 350 millisekunder, medan 4G halverar denna tid och 5G ska kunna erbjuda nästan liknande latenser som dagens fiberanslutningar.

4G

Den efterföljande versionen av mobilburna nätverk kallas för 4G och de kan i teorin uppnå hastigheter runt 100 Mbit när det kommer till nedladdningar. 4G-nätverket lanserades även med benämningen LTE som står för Long Term Evolution, något som skulle innebära att tekniken skulle användas betydligt längre än föregångaren 3G.

Detta blev dock inte fallet i och med 5G-nätet som inom kort kommer ta över, men det som utmärker 4G är att latensen är lägre och anslutningen är mer stabil. Det innebär också att man kan spela datorspel online med 4G-anslutningar där en låg latens är av största vikt, men uppkopplingstypen har dock haft problem med överbelastningar när många användare är inne samtidigt på samma basstation.

5G

Det senaste inom mobil bredbandsteknologi är 5G som använder Gigahertz bandet istället för Megahertz, något som ska underlätta enormt gällande överbelastningsproblemen. De teoretiska överföringshastigheterna anges också vara omkring 1000 Mbit, något som endast går att uppnå med fiber i dagsläget.

Tekniken är utvecklad för högupplöst video och filöverföringar i första hand, något som sker i allt större utsträckning på internet idag tack vare strömmande medietjänster som Netflix, HBO och Disney+.

WiFi

Även om WiFi-anslutningar inte är mobila bredband är uppkopplingstypen trådlös, samt att den används nästan i varje hem idag. Med hjälp av en router kan du dela internet till alla enheter som har en WiFi-mottagare, men framförallt surfplattor, mobiltelefoner och bärbara datorer.

Den senaste versionen av Wifi heter WiFi6 och den stödjer upp till 12 enheter samtidigt, men den klarar också av hastigheter upp till 10 Gigabit. Även om du inte använder den senaste versionen av Wifi har du alltid tillgång till internet tack vare detta protokoll som är inbyggt i varje router du kan köpa idag, något som också gör det möjligt för dig att vara uppkopplad på flygplatser, cafén och arbetsplatser utan att använda mobildata.