Precis som med det mesta kan man även bli beroende av internet, något som benämns som internetberoende eller Internet Addiction Disorder (IAD). Detta är dock inget som bör förknippas med tillgänglighet och digitalisering som tvingar oss att använda nätbaserade tjänster i vår vardag, utan det finns snarare till för att beskriva personer som inte kan låta bli att vara uppkopplade.

Än så länge finns det dock bara preliminära forskningsresultat om ämnet, men tidig data visar på tvångsmässiga beteenden och egenskaper som hör hemma hos någon som lider av ett beroende. För att kategorisera olika områden av nätet som vi människor kan bli beroende av används exempelvis casinospel, datorspel, aktiehandel eller e-handel som de vanligast förekommande.

I denna artikel ska vi titta både beroendeproblematiken i de olika kategorierna, men också granska det påtvingade nätberoendet som digitaliseringen bär med sig. Då dessa två skiljer sig en hel del från varandra vill vi även vara tydliga med att alla människor inte blir beroende av internet, utan att det snarare handlar om ett personlighetsdrag.

Internet Addiction Disorder

Detta begrepp fick sin början 1995 som en ny beroendestörning av en psykiatriker vid namn Ivan Goldberg, men det var dock ämnat som en parodi vilket ledde till att det hela blev en enorm snackis på internet. På senare tid har en del forskare använt begreppet i mer seriösa sammanhang då de är av åsikten att ett internetberoende är ett verkligt tillstånd.

Några punkter som beskriver en person med IAD är exempelvis:

  • Att hen inte sover lika mycket
  • Att humörsvängningar kan dyka upp i tid och otid
  • Misskötsamhet gällande studier, arbete eller sociala relationer förekommer
  • Personen använder internet som en slags verklighetsflykt

Några kategorier som är vanligt förekommande när det gäller beroendeproblematik är casinospel, betting, datorspel, shopping via nätet, eller aktiehandel. De som lider av beroenden kan oftast inte leva det liv hen önskar och detta drabbar i långa loppet även deras närstående. Dessa människor lider även av en snedvriden tidsuppfattning och är ofta deprimerade.

Påtvingat internetberoende

För att dela upp psykisk ohälsa och digitalisering måste vi använda olika begrepp för att förtydliga det hela, något som även är anledningen till rubriken om ett påtvingat internetberoende. I korthet innebär det att vårt digitala samhälle gör det omöjligt för invånarna att sköta ärenden utan internet, främst då BankID och e-legitimationer numera är ett krav när du besöker myndigheter, banker eller betalar för varor online.

Det går fortfarande att besöka fysiska kontor, men dessa håller på att fasas ut mer och mer vilket leder till att vi snart inte kan leva utan tillgång till internet. Det i sig kan bli ett stort problem om servrarna ligger nere, eller om hemsidorna vi använder inte fungerar som de ska. Utöver detta kan din egna uppkoppling ha driftstörningar, samt att de som lever i ett digitalt utanförskap också får det svårare att leva i samhället.

Det är även därför som forskare studerar våra internetvanor och hur beroende vi faktiskt är av nätet, något som bland annat pågår för fullt via Lunds Universitet idag.