De yngre användarna av nätbaserade tjänster har inte varit med under tidsåldern då internet var betydligt svårare att få tillgång till, men även segt att använda på grund av låga hastigheter. Här syns även en trend om att appar och hemsidor tas för givet vilket främst beror på att man inte vet hur uppkomsten av internet gick till.

I denna artikel ska vi gå igenom några av de viktigaste händelserna med webben i Sverige, men även hur snabbt fenomenet spred sig i vårt avlånga land. Det hela började faktiskt så tidigt som 1980 då en BBS eller elektroniskt diskussionsforum blev tillgängligt via en modemuppkoppling, men det dröjde länge innan gemene man kunde ansluta till internet via sin dator i hemmet.

1980-talet

1983 blev ett väldigt viktigt årtal i Sverige då det var då det första e-postmeddelandet togs emot av Björn Eriksen på Enea. Året därpå fick även Sverige sin första egna ”del” av internet gneom IP-adressen 192.5.50.0.

Under 80-talet låg fokus på att tillgång till internet skulle finnas på universiteten, samt att nätverket SUNET skapades för att koppla ihop olika lärosäten för att möjliggöra detta i praktiken.

1990-talet

Det var inte förrän på 90-talet som det skedde framgångar inom hastigheterna av internet då atlantlänken uppgraderades till 512 kbit i sekunden. I Megabyte låg hastigheten däremot på futtiga 0,064 Mbit vilket inte är särskilt mycket jämfört med dagens medelhastighet på fiberanslutningar som ligger på 100 Mbit.

År 1994 skickade Carl Bildt ett mejl till Bill Clinton vilket blev en historisk händelse, men det var även under samma år som den svenska internetleverantören Algonet fick sin början. Det problematiska var dock att Telia hade monopol på telefonledningarna och det gjorde uppkopplingarna dyra för privatpersoner.

Det dröjde även till 1995 tills en rejälare kabel drogs över Atlanten och kapaciteten ökade till 34 Mbit som även blev ett betydande hopp uppåt. 1997 började testerna med ADSL-bredband som inte längre störde ut telefonsamtal via kopparledningarna, samt att uppkopplingen var mer stabil och obegränsad.

2000-talet

Telia lanserade sin första ADSL-tjänst i Sverige under 2001 vilket skedde på 25 olika orter, något som blev en slags revolution för internetanvändarna. Hastigheterna låg på 512 kbit till en början, men de höjdes successivt upp till 1 Mbit och ökades ytterligare till maximalt 24 Mbit när teknologin blev mer avancerad.

Niklas Zennström lanserade även Skype år 2003 som sedan köptes upp av Ebay för ett miljardbelopp. Med hjälp av programvaran kunde man för första gången ringa utlandssamtal helt gratis via internet, något som blev en viktig del av internets historia.

2010-talet

År 2010 använde redan över 90 procent av den svenska befolkningen internet, men det var även under detta decennie som de strömmande medierna Netflix, HBO och Viaplay lanserades. År 2014 upphörde uppringt internet via telefon i Sverige och Internetmuséet invigdes som ett slags minne över en svunnen era.

Dagens moderna internet

I skrivande stund lever vi i nutid där nätbaserade tjänster används av våra mobila enheter, datorer och smarta prylar i hemmet i allt högre utsträckning. Det är även därför det är så lätt att ta internet för givet då det finns tillgängligt överallt, samt att priserna för en uppkoppling är oerhört mycket lägre jämfört med när privata internetabonnemang lanserades för första gången.

I Sverige har vi även varit lyckligt lottade med infrastrukturen som tidigt utvecklades för att få ett försprång gentemot många av våra grannländer. Att ADSL uppkopplingar började säljas i 25 olika orter redan på tidigt 2000-tal blev startskottet till en större satsning på bredband, men det ledde även till utbyggnaden av dagens moderna fiberanslutningar.