Hur många som använder internet i Sverige är en intressant fråga, men om vi ska titta på det ur ett historiskt perspektiv var det bara två procent av befolkningen som hade tillgång till nätet 1995. Att siffran för år 2019 låg på 98 procent talar sitt tydliga språk, men det finns även stora skillnader mellan länder vilket vi kommer granska lite närmare i denna text.

Jämfört med andra länder inom EU är användningen också relativt hög då genomsnittet  var ungefär 87 procent vid den senaste studien. Genom att läsa denna artikel kommer du få lite mer insikt i vilka användningsområden som är mest populära, men också hur Sverige skiljer sig från mängden tack vare vår gedigna infrastruktur.

Global internetanvändning

Om vi tittar på världsdelarna är det bara 47 procent av befolkningen i Afrika som använder internet, medan Nordamerika ståtar med siffror på 90 procent. Enligt ny statistik är det dock länder som Qatar och Kuwait som toppar listorna på procentuellt antal internetanvändare, medan Sverige endast är placerad på 13:e plats.

Vårt grannland Danmark ligger i sin tur på 6:e plats, medan Finland är på 17:e plats i listan. Norge är i sin tur placerad på 9:e plats vilket innebär att de flesta länder i vår omgivning ligger steget före gällande antal användare.

Datan är dels hämtad från FN-förbundet och en studie som publicerades år 2018 vilket kan innebära att antalen kan ha skiftat en aning, men över lag ser det ungefär likadant ut än idag.

Snabbaste bredbandsuppkopplingarna

En intressant aspekt gällande användningen av internet handlar om själva hastigheterna som kan uppnås med hjälp av bredbandsavtalen. I Sverige har vi ett väl utbyggt fibernät vilket innebär att vi ligger långt före andra länder i genomsnitt, men för dig som vill veta lite mer konkret om siffrorna presenteras de här nedan:

  1. Singapore (60,39 Mbit i medelhastighet)
  2. Sverige (46 Mbit i medelhastighet)
  3. Danmark (43,99 Mbit i medelhastighet)
  4. Norge (40,12 Mbit i medelhastighet)
  5. Rumänien (38,6 Mbit i medelhastighet)
  6. Belgien (36,81 Mbit i medelhastighet)

Siffrorna är hämtade från rapporten Worldwide Broadband Speed League från år 2018, men som du kanske märker ligger vi i norden väldigt bra till sett till andra länder.

Varför är det viktigt med höga hastigheter?

En stor anledning varför hastighet är viktigt är att nedladdningarna av filer och strömmande media sker snabbare, men även att du får en högre kapacitet i hemmet där flera användare kan surfa samtidigt.

I Sverige byggs det hela tiden ut nya fibernät för att koppla upp våra hem till framtidsvänliga bredbandsuppkopplingar som i praktiken inte har några begränsningar i hastighet, förutom när det gäller nätverkskablarna, nätverkskorten och routrarna som vi använder oss i hemmet.

Det är mer eller mindre standard med uppkopplingar på 100 Mbit i de allra flesta hem där en fiberanslutning finns tillgänglig, men vi rör oss även mer och mer mot 1000 Mbit som är bättre lämpad för flera användare. Kvaliteten på videoklipp och filmer är det som kräver allt högre hastigheter och med 4K och 8K-upplösningar behöver vi allt snabbare bredband då tekniken hela tiden utvecklas.